top of page

Vilkår og betingelser

Sidst opdateret: 10 Aug 2023

Denne side indeholder Vilkår og Betingelser, der gælder hver gang du (også omtalt som "klient", "forbruger" eller "kunde") køber eller benytter dig af tjenester fra Personlig Træner Sarah Louise (også omtalt som "jeg" eller "mig"). Denne præcisering har til formål at sikre klar identifikation gennem disse Vilkår og Betingelser og dermed sikre en fuld forståelse af roller og ansvarsområder mellem Sarah Louise og klienten.

1. Online forløb og online ydelser

​1.A. Service 

 • Online forløb er en online service hvor der rådgives om træning, kost og livsstilsændring. Du vil modtage personlige træningsprogrammer, samt ugentlig vejledning og kosthjælp.

 • Online Vægttabspartner er en online service hvor vi skriver sammen i løbet af ugen og jeg hjælper dig med at holde gang i træning og god kost. Her gives ingen råd eller personlig vejledning da du selv står for din fremgangsmetode.

​1.B. Gyldighed og binding

 • Minimum binding for et online forløb er 3 måneder, medmindre andet er aftalt på forhånd og angivet på din opstartsfaktura. Alle betalinger for disse måneder skal betales uanset hvad.

 • Når din minimumbinding er overstået, vil dit forløb fortsætte på månedlig basis.

​1.C. Betaling af online forløb 

 • En opstartsfaktura sendes ud inden forløbets opstart, og betales gennem betalingsportalen Stripe. Her opsættes en automatisk månedlig betaling, der trækkes på den valgte dato i hver måned. Ved opsætning af betaling betragtes disse Vilkår og Betingelser som værende godkendt. Hvis du har nogle kommentarer til fakturaen eller til Vilkår og Betingelser bedes du nævne disse senest 10 dage efter modtagelse af din opstartsfaktura, samt inden betaling af fakturaen.

 • Alle betalinger skal finde sted inden betalingsfristen. Gebyrer kan forekomme ved for sen betaling.

 • Det er din pligt at opdatere eller meddele eventuelle ændringer af kortinformationer hvis de er udløbet eller betalingerne fejler.

 • Hvis den automatiske månedlige betaling fejler, vil der bliver forsøgt ny betaling efter henholdsvis 3, 5 og 7 dage. Hvis din betaling fortsat fejler uden begrundelse efter de 3 forsøg vil du blive sendt 2 betalings påmindelser via email og SMS. Herefter vil din sag blive videresendt til inkasso og forløbet vil stoppe. Yderligere gebyrer kan forekomme ved dette.

​1.D. Pause eller afmelding af online forløb

 • Du kan sætte dit online forløb på pause i op til 30 dage ved at give skriftlig melding senest 5 dage inden du ønsker pausen skal starte. Der trækkes ikke betaling for de dage hvor forløbet er på pause.

 • Du er velkommen til at afslutte dit forløb når som helst efter minimumsbindingen ud fra følgende regler:

  • Hvis du giver melding om ophør på eller inden den 10. dag i din faktureringsmåned, vil din sidste betaling være den nuværende måned. Eksempel: hvis din betalings dato er 1 juli og du giver melding om at stoppe forløbet den 8 juli vil din sidste betaling være for juli måned og forløbet vil slutte 31. juli.

  • Hvis du giver melding om ophør efter den 10. dag i din faktureringsmåned, vil din sidste betaling være for den løbende måned + den efterfølgende måned. Eksempel: hvis din betalings dato er 1 juli og du giver melding om at stoppe forløbet den 12 juli vil din sidste betaling være for august måned og forløbet vil slutte den 31. august.

  • Der bør gives skriftlig melding hvis du ønsker at stoppe forløbet.

 • Hvis du ønsker at afslutte dit forløb inden minimumsbindingen er ovre, skal du stadig betale alle resterende betalinger for de 3 måneder. 

 • Online forløb kan ikke overdrages til andre personer, da alle forløb er individuelle.

​1.E. Returret ved online forløb

 • Har du købt et online forløb kan du fortryde dit køb i op til 14 dage fra købsdatoen, såfremt forløbet ikke allerede er påbegyndt. Er forløbet allerede startet, og du er inden for de 14 dage, vil allerede betalte beløb ikke refunderes. Alle fremtidige betalinger vil dog blive stoppet.

 • Har du købt andre online ydelser (kostplan, træningsprogram eller Online Vægttabspartner) er der 14 dages returret, såfremt du ikke allerede har modtaget din købte produkt/ydelse. Efter modtagelse af det købte produkt/ydelse, kan der ikke refunderes.

 

​1.F. ​Ansvarsfraskrivelse ved online forløb

 • Et online forløb, samt brug af kostplan, træningsprogram eller andre ydelser købt online udføres på eget ansvar.

 • Selvom jeg som personlig træner er engageret i at fremme mine klienters fysiske velvære, skal det bemærkes, at jeg ikke er en uddannet læge, psykolog, kostvejleder eller mental sundhedsperson. Jeg besidder ikke de nødvendige kvalifikationer til at diagnosticere eller behandle sygdomme, skader, spiseforstyrrelser eller mentale sundhedsproblemer. Hvis mine klienter oplever sådanne udfordringer, opfordrer jeg dem kraftigt til at søge hjælp fra kvalificerede sundheds- eller mental sundhedspersonale. Min rolle fokuserer på fysisk træning og kost der støtter dine mål, og jeg samarbejder gerne med eksperter for at sikre en helhedsorienteret støtte.

 • Har du nuværende sundhedsproblemer, skader, spiseforstyrrelser eller lignende bedes du tydeligt kommunikere dette inden opstart af træningsforløb med mig. Det anbefales ligeledes at du konsulterer en sundhedsfaglig person, der kan bekræfte at det er okay for dig at påbegynde personlig træning. Jeg, Sarah Louise står ikke til ansvar hvis træning eller kost foresager forværringer af nuværende sundhedsproblemer, skader, spiseforstyrrelser eller lign, særligt hvis dette ikke er tydeligt kommunikeret ud inden træningsforløbets start.

 • Jeg bruger muligvis billeder og udtalelser du sender mig til sociale medier, hjemmeside og lign. Jeg spørger dog altid inden jeg deler noget, og deler aldrig navn eller ansigt uden tilladelse.

2. Personlig træning

​2.A. Service 

 • Personlig træning er fysisk træning hvor du vejledes gennem øvelser og et godt træningsprogram.

 • Der er ret til en gratis indledende konsultation hvor vi kan møde hinanden, snakke om dine mål og du kan se træningsfaciliteterne.

 • En personlig træning session varer 60 minutter og inkluderer opvarmning, træning og nedkøling. Du bedes venligst møde op omklædt og klar til træning. Du er også velkommen til at varme op på egen hånd inden træning eller selv stå for udstræk efter træning.

​2.B. Betaling af personlig trænings forløb

 • Inden forløb opstart købes der 8 ugers træning ad gangen, med mindre andet er aftalt. Derefter betales der for 4, 6 eller 8 uger ad gangen alt efter ønske.

 • En faktura er sendt ud for hver betaling og der betales via bankoverførsel med de betalingsdetaljer, der står angivet på fakturaen. Hvis du har nogle kommentarer til fakturaen eller til Vilkår og Betingelser bedes du nævne disse senest 10 dage efter modtagelse af faktura, samt inden betaling. Efter betaling af faktura betragtes disse Vilkår og Betingelser som værende godkendt.

 • Alle betalinger skal finde sted inden for betalingsfristen angivet på fakturaen. Gebyrer kan forekomme ved for sen betaling.

​2.C. Aflysning af træning 

 • Hvis du ønsker at aflyse eller rykke en træning, skal du gerne give så god varsel som muligt. Min aflysningspolitik er:

  • Ved over 48 timers varsel: Træningen rykkes til et andet tidspunkt eller aflyses helt. Der er ingen betaling.

  • Ved mellem 48 og 24 timers varsel: Træningen forsøges at rykkes til et andet tidspunkt den nuværende uge, såfremt der er ledige tider. Hvis ikke det er muligt, trækkes et afmeldelsesgebyr på Kr. 300.

  • Ved 24 timers varsel eller derunder: Træningen aflyses og rykkes ikke. Der trækkes fuld betaling for træningen.

​2.D. Afmelding af personlig trænings forløb 

 • Hvis du ønsker at afmelde personlig træning bedes dette foregå via skriftlig henvendelse. Du kan også naturligt stoppe når alle dine købte træninger er opbrugt.

​2.EReturret og gyldighed ved personlig træning

 • Dine træninger gælder i 90 dage fra købsdatoen og skal bruges inden da, ellers udløber de.

 • Har du købt personlig træning kan du fortryde dit køb i op til 14 dage fra købsdatoen, såfremt træningerne er ubrugte. Er der allerede gennemført træninger, kan beløbet ikke refunderes, hverken for de allerede brugte træninger eller de resterende træninger.

 • Du kan overdrage eventuelle resterende træninger til en anden person hvis du ønsker det. Dette sker ved skriftlig henvendelse til Sarah Louise.

​2.F. ​Ansvarsfraskrivelse ved personlig træning

 • Personlig træning udføres på eget ansvar.

 • Selvom jeg som personlig træner er engageret i at fremme mine klienters fysiske velvære, skal det bemærkes, at jeg ikke er en uddannet læge, psykolog, kostvejleder eller mental sundhedsperson. Jeg besidder ikke de nødvendige kvalifikationer til at diagnosticere eller behandle sygdomme, skader, spiseforstyrrelser eller mentale sundhedsproblemer. Hvis mine klienter oplever sådanne udfordringer, opfordrer jeg dem kraftigt til at søge hjælp fra kvalificerede sundheds- eller mental sundhedspersonale. Min rolle fokuserer på fysisk træning og kost der støtter dine mål, og jeg samarbejder gerne med eksperter for at sikre en helhedsorienteret støtte.

 • Har du nuværende sundhedsproblemer, skader, spiseforstyrrelser eller lignende bedes du tydeligt kommunikere dette inden opstart af personlig træning. Det anbefales ligeledes at du konsulterer en sundhedsfaglig person, der kan bekræfte at det er okay for dig at påbegynde personlig træning. Jeg, Sarah Louise står ikke til ansvar hvis træningerne foresager forværringer af nuværende sundhedsproblemer, skader, spiseforstyrrelser eller lign, særligt hvis dette ikke er tydeligt kommunikeret ud inden træningforløbets påbegyndelse.

3. GDPR

 • Inden du starter et træningsforløb (online og fysisk) vil du blive sendt et spørgeskema, så jeg kan forberede træningsprogram og personlig vejledning til dig. Jeg vil kun spørge om relevant og nødvendig information, og hvis der er spørgsmål du ikke ønsker at besvare, må du sige til.

 • Under et træningsforløb (online og fysisk) vil jeg indsamle og notere personlig information såsom vægt, højde, muskelmasse, mål og billeder. Dette er brugt til at hjælpe dig med den bedst mulige vejledning under dit forløb.

 • Al information jeg har om dig er gemt i en privat mappe på min computer som kræver adgangskode for at tilgå.

 • Din personlige mappe er gemt i op til 24 måneder i tilfælde af at du skulle ønske at starte et forløb op igen. Dog vil jeg fortsat gemme før/efter billeder og skrevne anmeldelser/kommentarer på ubegrænset tid.

 • Hvis du ønsker at have dine billeder eller information slettet, må du sige til.

 • Dit navn og email vil blive gemt på min email liste og du vil muligvis blive sendt marketings emails omkring mine træningsforløb eller øvrige ydelser. Du kan fraskrive dig disse emails til enhver tid.

4. Øvrige kommentarer

 • Vilkår og Betingelser skrevet på denne side (www.sarahlouisetraening.dk/vilkar) er de senest opdaterede og derfor altid den gældende version. De vil altid være gældende frem for de Vilkår og Betingelser du tidligere har modtaget eller kan finde vedhæftet din månedlige faktura.

 • Hvis du har spørgsmål til disse Vilkår og Betingelser, kontakt venligst Sarah Louise på sarahlouisetraening@hotmail.com

Ændringer af Vilkår og Betingelser

 • ​Jeg forbeholder mig retten til at opdatere disse Vilkår og Betingelser fra tid til anden, så det er dit ansvar at holde dig opdateret og gennemlæse dem jævnligt. Du kan altid se datoen for den seneste ændring i toppen af denne side. Din fortsatte brug af online forløb, personlig træning, kostplan, træningsprogram eller andre serviceydelser efter enhver ændring af disse Vilkår og Betingelser vil betyde at du accepterer ændringerne.

Force Majeure

 • ​I tilfælde af uforudsigelige begivenheder uden for vores kontrol, såsom sygdom, naturkatastrofer eller andre force majeure-hændelser, kan gennemførelsen af online forløb eller personlig træning påvirkes. I sådanne tilfælde vil jeg, Sarah Louise, arbejde sammen med dig, klienten, for at finde passende løsninger og evt. genplanlægge træningstimer.

Konfliktløsning

 • ​Hvis der opstår uenigheder eller konflikter mellem mig og klienten, er jeg dedikeret til at løse disse på en fair og konstruktiv måde. Vi vil bestræbe os på at nå frem til en gensidig løsning gennem dialog og samarbejde.

bottom of page